Tự học Java cơ bản với biến String

0
1443

Trong bài tự học Java cơ bản hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về biến String hay còn gọi là biến chuỗi. Trong những bài tự học Java cơ bản trước tôi đã giới thiệu với các bạn về việc lưu trữ giá trị số hay giá trị văn bản, chúng ta không chỉ lưu trữ được một ký tự mà có thể lưu trữ được nhiều ký tự. Bây giờ hãy bắt đầu học lập trình nào.

Để lưu trữ một ký tự ta chỉ cần dùng biến Char, tuy nhiên để lưu trữ nhiều hơn các ký tự dúng ta cần dùng đến biến String hay còn gọi là chuỗi.

Tự học Java cơ bản

Để bắt đầu một dự án mới chúng ta vào File> New Project từ thanh menu ở trên cùng của NetBeans, khi đó sẽ xuất hiện một hộp thoại, bạn chọn Java > Java Application are selected.

tu-hoc-java-co-ban-1

Tự học Java cơ bản

Chọn Next để tiếp tục. Đặt tên cho Project là StringVars. Tích vào lớp Create Main Class, xóa chữ Main sau stringvars sau đó gõ vào chữ StringVariables như hình bên dưới:

tu-hoc-java-co-ban-2

Tự học Java cơ bản

Khi đó chúng ta sẽ có tên dự án là StringVars và tến lớp là StringVariables. Chọn Finish để hoàn thành việc tạo mới dự án

tu-hoc-java-co-ban-3

Tự học Java cơ bản

Để thiết lập một biến chuỗi, bạn gõ “String” theo sau một tên biến mà bạn đặt. Lưu ý String chữ cái S phải viết in hoa và đặt dấu ; để kết thúc dòng

Ví dụ : String first_name;

Tham khảo khóa học lập trình Java tại VIETPRO

Gán giá trị cho biến của chuỗi bằng cách thêm dấu bằng và giá trị đó được nằng trong dấu “”

Ví dụ : first_name = “William”;

Để in cả tên bạn thêm println ()

Ví dụ : System.out.println ( first_name + “” + FAMILY_NAME );

Như ví dụ trên bạn thấy cú pháp first_name + “” + FAMILY_NAME

Giá trị được in ra trong biến first_name, sau đó chúng ta có dấu + thiếp theo là một không gian, các không gian này được viết trong dấu ngoặc kép. Điều này là để Java sẽ nhận ra rằng chúng ta muốn in ra một nhân vật không gian. Sau khi không gian, chúng ta có một dấu cộng, tiếp theo là FAMILY_NAME biến, học lập trình Java cơ bản

Theo dõi ví dụ sau:

tu-hoc-java-co-ban-4

Tự học Java cơ bản

Bạn sẽ thấy điều này trong cửa sổ Output:

tu-hoc-java-co-ban-5

Tự học Java cơ bản

Nếu bạn đang lưu trữ chỉ là một nhân vật duy nhất, sau đó biến bạn cần là char (chữ thường “c”). Để lưu trữ các nhân vật, bạn sử dụng dấu nháy đơn thay vì dấu nháy kép. Dưới đây là chương trình của chúng tôi một lần nữa, nhưng lần này với biến char:

tu-hoc-java-co-ban-6

Tự học Java cơ bản

Trường hợp bạn cố để một biến char trong ngoặc “”, NetBeans sẽ báo lỗi cho bạn bằng cách tô đỏ dưới dòng chữ bị sai để bạn dễ dàng phát hiện vfa sửa sai. Hãy chú ý khi sử dụng biến char và String.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here