Lập trình Java căn bản với lớp Scanner

0
2676

Bài học lập trình Java căn bản này, chúng ta sẽ tìm hiểu về lớp Scanner. Lớp Scanner cho phép chúng ta nhập dữ liệu từ bàn phím. Ngôn ngữ lập trình Java rất hữu ích với các thư viện có sẵn, chúng được tạo ra để làm những việc cụ thể, bạn chỉ cần tìm thư viện bạn cần và gọi ra phương thức bạn muốn. Các lớp Scanner cũng vậy, bạn có thể tìm thấy chúng trong thư mục java.util.

Lập trình java căn bản

Để gọi được các phương thức trong lớp Java chúng ta cần dùng từ khóa “import” với cú pháp như sau:

import java.util.Scanner;

Các câu lệnh nhập khẩu phải đứng trước lớp Class :

import java.util.Scanner;
public class StringVariables {
}

Điều này có nghĩa là Java đã sử dụng một lớp đặc biệt với lớp Scanner trong thư viện java.util. Tiếp theo trong bài học lập trình Java căn bản này chúng ta sẽ tạo lớp đối tượng từ lớp Scanner với cú pháp :

Scanner user_input = new Scanner( System.in );

Như bạn thấy, thay vì chúng ta thiết lập biến int hay biến chuỗi, chúng ta thiết lập biến Scanner, ta gọi chúng qua user_input. Để tạo ra đối tượng mới ta dùng từ khóa new. (System.in) giúp ta thông báo với Java căn bản hiểu rằng đây là hệ thống đầu vào.

Để có được đầu vào, bạn có thể gọi các hành động trong những phương pháp có sẵn, ở đây tôi chọn phương pháp next.

String first_name;
first_name = user_input.next( );

Sau khi gõ user_input bạn gõ dấu chấm, khi đó các phương pháp có sẵn trong danh sách popup sẽ hiện lên gợi ý cho bạn, bạn chọn next và gõ ; để kết thúc câu.

Ví dụ lập trình java căn bản

String first_name;
System.out.print(“Enter your first name: “);
first_name = user_input.next( );

Như bạn thấy ở đây tôi dùng print chứ không phải println như những bài trước bởi vì println sẽ đưa con trỏ đến đầu dòng tiếp theo còn print thì vẫn để con trỏ chuột trên cùng 1 dòng.

Ví dụ :

String family_name;
System.out.print(“Enter your family name: “);
family_name = user_input.next( );

Đoạn mã trên cho bạn gõ vào biến family_name thay vì first_name như ví dụ trước đó.

Khóa học lập trình Java cơ bản

Để thực hiện in ra các đầu vào chúng ta có :

String full_name;
full_name = first_name + ” ” + family_name;
System.out.println(“You are ” + full_name);

Gõ lại vào cho chạy ví dụ sau lập trình Java căn bản

lap-trinh-java-can-ban-1

lập trình java căn bản

Kết quả hiện ra cửa sổ output của bạn như sau:

lap-trinh-java-can-ban-2

lập trình java căn bản

Khi này Java hiện đang tạm dừng và chờ bạn nhập tên, sau khi nhập tên và ấn Enter, Java sẽ tiếp tục chạy chuyển sang dòng tiếp theo của mã.

lap-trinh-java-can-ban-3

lập trình java căn bản

Nhập tên gia đình và tiếp tục ấn enter.

lap-trinh-java-can-ban-4

Các đầu vào của người dùng đã xong, giờ là phần thực hiện của chương trình và kết quả bạn nhận được sẽ thế này:

lap-trinh-java-can-ban-5

lập trình java căn bản

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here