Thay đổi thuộc tính cho button trong java

0
1183

Bài học lập trình java trước chúng ta đã được học cách để thêm nút button trong lập trình java, trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho các bạn cách làm thế nào để thay đổi thuộc tính cho button.

Chúng ta tiếp tục với dự án thiết kế máy tính, tôi sẽ tạo ra các button là con số từ 0 đến 9.Trong text có các nút văn bản, các bạn xóa mặc định đi và nhập số 1 vào như hình.

a1

Nhấn vào phím trên bàn phím của bạn và bạn sẽ thấy sự thay đổi văn bản trên nút của bạn. Nó cũng sẽ được thay đổi kích cỡ:

a2

Bạn có thể thay đổi kích thước của các nút trong cửa sổ thuộc tính. Xác định vị trí Horizontal Size và Vertical Size trong Layout.

a3

Thay đổi các giá trị từ mặc định đến 50, 30:

a4

Bạn cũng có thể thay đổi font và kích thước phông chữ trong cửa sổ thuộc tính. Hãy chắc chắn rằng nút bấm của bạn đã được chọn. Bây giờ xác định vị trí tài sản font. Nhấp vào nút nhỏ ở bên phải của hàng chữ:

a5

Khi bạn nhấp vào nút font chữ, bạn sẽ thấy một hộp thoại xuất hiện. Thay đổi kích thước font chữ cho 14 điểm, và làm cho nó đậm:

a6

Biểu mẫu của bạn bây giờ sẽ như thế này:

a7

Bây giờ bạn cần phải thêm chín nút hơn trong cùng một cách, cho các số 2-9, và một 0. Bạn có thể làm điều này dễ dàng bằng cách kích chuột phải vào một nút và chọn Duplicate từ menu xuất hiện. Thay đổi mỗi tên biến để btnTwo, btnThree, btnFour vv Xóa văn bản mặc định, và nhập một số thay thế.

Xem thêm tài liệu >>> giới thiệu về java

Khi bạn đã hoàn tất, khu vực Navigator của bạn sẽ như sau:

a8

Lưu ý : rằng nút 0 có tên btnZero

Nếu nút của bạn ở vị trí sai, bấm vào một nút để chọn nó. Giữ nút chuột trái của bạn. Giữ nó tổ chức xuống và kéo đến vị trí mới trong bảng điều khiển. Để di chuyển tất cả các nút cùng một lúc, chọn bảng điều khiển và kéo nó đến một vị trí mới:

a9

Chỉ có ba nút để thêm: một nút dấu cộng, một nút bằng, và một nút rõ ràng. Chúng tôi sẽ thêm chúng vào một bảng điều khiển của riêng mình, và chuyển chúng vào bên phải của máy tính.

Nếu tính hình thức của bạn không có bất kỳ phòng bên phải, bạn có thể dễ dàng thay đổi kích thước.

Tham gia học lập trình java từ cơ bản đến nâng cao >>> hoc lap trinh java

Nhấn vào chỉ là hình thức, và không phải là bảng điều khiển hoặc các lĩnh vực văn bản. Nếu bạn làm điều đó đúng, bạn sẽ thấy một hình chữ nhật màu cam xung quanh các hình thức. (Bạn có thể chọn mục JFrame trong Navigator để chọn hình thức.) Bây giờ di chuyển chuột đến các cạnh của hình thức. Con trỏ chuột sẽ thay đổi hình dạng, như trong hình dưới đây:

a10

Giữ nút chuột trái của bạn khi con trỏ thay đổi hình dạng. Bây giờ kéo đến một kích thước mới.

Thêm một bảng điều khiển trong không gian mà bạn vừa tạo

a11

Thêm ba nút để bảng điều khiển mới. Thay đổi tên biến: btnPlus , btnEquals , và btnClear . Đối với các văn bản cho các nút, gõ một biểu tượng + cho nút Plus, a = biểu tượng cho bằng nút, và từ “rõ ràng” cho nút rõ ràng. Thay đổi font để giống như các nút số, 14 điểm đậm. Kích thước cho cộng và bằng nút nên được giống như các nút số: 50, 30. Đối với nút Clear, thay đổi nó để 70, 30. hình thức của bạn sau đó sẽ giống như thế này:

a12

Khi bạn cho chạy chương trình giao diện của nó sẽ như hình sau:

13

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here