Thiết lập Events cho các đối tượng trong java

0
843

Ở bài học lập trình java trước chúng ta đã được học cách thiết kế máy tính bằng ngôn ngữ lập trình java, với bài học này mình sẽ giới thiệu về java thiết lập các Events cho đối tượng.

Tại bài này chúng ta sẽ thiết lập các Events như click vào nút bấm, di chuyển chuột, nhập vào văn bản, chạy và đóng chương trình….

Events là những đối tượng trong Java, nó là một loạt các lớp lưu trữ trong java.util.EvenObject. Khi một nút được nhấn vào, các nút được cho là nguồn gốc của sự kiện này. Nhưng chính hành vi click chuột tạo ra một đối tượng sự kiện. Các đối tượng sự kiện sau đó tìm kiếm một đối tượng được nghe ra cho, nói rằng, một cú nhấp chuột, hoặc một phím tắt, hoặc bất kỳ sự kiện khác có thể xảy ra trên một biểu mẫu.

Với những đối tương khác nhau chúng ta thiết lập các different event khác nhau, chẳng hạn như với nút bấm ta dùng Events ActionListener, với văn bản ta dùng KeyEvent. Các sự kiện đối tượng có trách nhiệm truyền thông trở lại và chuyển tiếp giữa các đối tượng hình thức mà đã có một cái gì đó xảy ra với họ, và các đối tượng đó đang chờ đợi những thứ xảy ra.

Nếu chúng ta muốn thêm 3 + 2, đầu tiên chúng ta cần phải bấm vào nút 3. Số 3 sau đó sẽ xuất hiện trong lĩnh vực văn bản. Các nút dấu cộng được nhấp tới, và điều này cảnh báo các chương trình thực tế mà chúng ta muốn thêm điều. Nó cũng sẽ rõ ràng các lĩnh vực văn bản đã sẵn sàng cho các số tiếp theo. Số tiếp theo là 2, và chúng tôi lưu trữ giá trị này cùng với 3. Các nút bằng được nhấp để có được tổng số, và đây là nơi mà chúng ta lấy số được lưu trữ (3, 2) và thêm chúng với nhau. Cuối cùng, câu trả lời được lưu trữ trong các lĩnh vực văn bản.

Vấn đề đầu tiên là làm thế nào để có được những con số trên các nút. Chúng tôi có thể làm điều này bằng cách trả lại tài sản văn bản của nút. Một khi chúng ta có những văn bản, chúng ta có thể đặt nó vào hộp văn bản. Nhưng chúng ta cần một ActionEvent khi nút được click.

Trong thiết kế xem trong NetBeans, chọn nút số 1 của bạn. Bây giờ có một cái nhìn tại các cửa sổ Navigator ở phía dưới bên trái. Xác định vị trí nút btnOne của bạn. Bây giờ click chuột phải để thấy menu sau xuất hiện:

a1

Chọn Events từ trình đơn, từ menu chọn Action -> actionPerformed.

a2

Khi nhấp chuột vào actionPerformed bạn sẽ nhận được một đoạn mã khai báo cho btnOne như thế này:

Đây là cú pháp cho đối tượng ActionEvent, khi nút được bấm, bất cứ những gì chúng ta viết vào dấu khoặc nhọn sẽ được thực thi.

Tham gia học java miễn phí >>> khóa học lập trình java miễn phí

Viết code cho sự kiên nút trên Calculator Java.

Để nhận được văn bản từ một đối tượng mẫu chúng ta có thể dùng phương pháp gettext, khi đó btnOne sẽ được khai báo thế này:

Để nhập văn bản từ trường văn bản chúng ta thêm dòng code này:

Để đặt thêm đối tượng vào trường văn bản các bạn cần thêm vào dòng code sau:

Bạn hãy thử thêm đoạn code dưới đây vào chương trình của mình:

Bây giờ hãy thử chạy chương trình của mình sau đó nhấn nút 1, bạn sẽ thấy số 1 hiểu thị như hình dưới đây:

a3

Có một vấn đề sảy ra, nếu bạn muốn nhấn 11 hay 111 thì màn hình hiển thị chỉ duy nhất 1 con số 1 thôi do đó chúng ta cần thêm câu lệnh sau vào code của mình để có thể nhập và hiển thị nhiều lần các con số 1.

Giờ bạn hãy chạy lại chương trình và nhấp liên tiếp các con số 1 bạn sẽ nhận được kết quả như hình:

a4

Chúng ta sẽ kích đôi chuột vào nút số 2 và thêm đoạn mã sau để có thể nhập nhiều lần số 2 vào:

Giờ bạn hãy chạy lại chương trình và nhập nhiều con số 2 vào hộp văn bản và kết quả nhận được sẽ thế này:

a5

Tiếp tục làm như vậy với các nút còn lại để có thể nhập nhiều lần con số đó trong hộp văn bản.

Sau khi hoàn tất đoạn code của bạn sẽ thế này:

a6

Bây giờ bạn chỉ cần chạy chương trình và bấm các nút như tôi đã bấm các nút từ 0 đến 9 và có kết quả thế này:

a7

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here