Viết sự kiện cho nút cộng trong dự án máy tính

0
847

Trong hướng dẫn trước, tôi đã dạy các bạn cách thiết lập các events cho các đối tượng trong máy tính, với hướng dẫn này tôi sẽ chỉ cho các bạn cách để biến đổi nút cộng cho máy tính, làm sao cho khi ta nhập con số cần tính sau đó ấn nút cộng thì các con số đó không bị mất và chúng ta sẽ phân biệt nó để cho chương trình nhận ra được nó là nút cộng chứ không phải nhận chia hay trừ.

Để lưu trữ các giá trị đã nhập chúng ta cần thiết lập 1 trường, nó có các biến bên ngoài của các nút giúp cho các nút lưu trữ được nhìn thấy.

Thêm biến sau gần phía trên cùng của cửa sổ mã hóa: (. Bạn có thể đặt nó ở gần phía dưới, với NetBeans biến lĩnh vực đã thiết lập cho các đối tượng hình thức).
private double total1 = 0.0;

Bạn có thể xem hình ảnh minh họa dưới đây:

1

Vì vậy, chúng tôi đang thiết lập một biến gọi là total1, có giá trị là double. Giá trị mặc ​​định của nó là 0.0.

Để lưu trữ các giá trị từ các trường văn bản, chúng ta cần phải nhận được văn bản. Nhưng chúng tôi sẽ cần phải chuyển đổi nó từ một String để một đôi. Bạn có thể làm như vậy với phương pháp parseDouble của đối tượng Double:

Trong giữa dấu ngoặc tròn của parseDouble chúng tôi nhận được văn bản từ các trường văn bản txtDisplay.

Tuy nhiên, khi chúng tôi lưu trữ các giá trị từ các trường văn bản vào biến total1, chúng ta cần phải giữ lại những gì đã có trong total1. Chúng tôi cũng có thể xóa các lĩnh vực văn bản, sẵn sàng cho số thứ hai.

Tham gia học java miễn phí >>> khóa học lập trình java miễn phí

Vì vậy, trở lại thiết kế xem trong NetBeans. Nhấn đúp chuột vào nút Plus để mở ra những dòng code căn bản, bây giờ hãy thêm hai dòng code sau vào nút cộng của bạn:

Trong giữa dấu ngoặc tròn của setText, chúng tôi có một cặp dấu ngoặc kép, không có không gian giữa chúng. Điều này là đủ để xóa các lĩnh vực văn bản.

Và đó là nó cho nút Plus, cho thời điểm này. Chúng tôi sẽ trở lại với nó sau này. Tất cả chúng ta đang làm, mặc dù, được lưu trữ một số trong biến total1, và giữ những gì đã có. Khi số lượng được lưu trữ, chúng tôi đã xóa các lĩnh vực văn bản. Người dùng bây giờ có thể nhập số thứ hai được thêm vào đầu tiên.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here