Hướng dẫn code nút bằng trong dự án máy tính

0
736

Tiếp tục với dự án viết code máy tính bằng ngôn ngữ java, bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn viết code cho nút bằng trong dự dán máy tính. Trước khi bắt đầu vào bài này các bạn nên xem lại bài hướng dẫn trước “viết sự kiện cho nút cộng trong máy tính“.

Sau khi người dùng đã nhập xong các con số và phép tính họ sẽ nhấp vào nút bằng để nhận được kết quả. Để có thể lưu trữ kết quả hiển thị ra cả phép tính chúng ta cần thiết lập biến lĩnh vực khác, thêm dòng code sau vào văn bản code của bạn:

private double total2 = 0.0;

Cửa sổ code của bạn sẽ thế này:

hoc-java

Để có được câu trả lời cho việc tính toán, chúng tôi bất cứ điều gì hiện đang được lưu trữ trong total1 và thêm nó vào bất cứ hiện là trong lĩnh vực văn bản. Một lần nữa, mặc dù, chúng ta cần phải phân tích chuỗi từ các lĩnh vực văn bản và biến nó thành một đôi.

Quay trở lại thiết kế xem và nhấp đúp chuột vào nút bằng của mình. Trong stub mã được tạo ra, thêm dòng sau đây:
total2 = total1 + Double.parseDouble( txtDisplay.getText( ) );
Dòng này được các văn bản từ các trường văn bản và chuyển đổi chuỗi thành một đôi. sau đó kết quả sẽ được thêm vào total1. Câu trả lời sau đó được lưu trữ trong biến total2.

Tìm hiểu thêm về java >>> giới thiệu về java

Điều tiếp theo chúng ta cần phải làm là để hiển thị các câu trả lời cho việc tính toán lại vào trường văn bản. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta phải chuyển đổi các đôi lại thành một chuỗi, như các lĩnh vực văn bản là văn bản và không phải là số. Nếu bạn cố gắng để lưu trữ một giá trị gấp đôi trực tiếp vào một trường văn bản, bạn sẽ nhận được lỗi.

Để chuyển đổi một đôi vào văn bản bạn có thể sử dụng phương thức toString của đối tượng đôi. Thêm dòng sau ngay dưới đầu tiên:
txtDisplay.setText (Double.ToString (total2));

Việc chuyển đổi được thực hiện giữa các dấu ngoặc tròn của setText. Nhưng bạn có thể thiết lập một biến mới, nếu bạn muốn:

String s1 = Double.ToString (total2);
txtDisplay.setText (s1);

Nhưng kết quả là như nhau: chuyển đổi một đôi với một chuỗi.

Dòng cuối cùng cho nút bình đẳng có thể xóa các biến total1. Khi biến total1 được xóa bỏ, một phép tính mới có thể được nhập vào. Đây là dòng thêm:

total1 = 0;

Ba dòng cho nút bằng của bạn như sau:

total2 = total1 + Double.parseDouble (txtDisplay.getText ());
txtDisplay.setText (Double.ToString (total2));
total1 = 0;
Bài hướng dẫn viết code nút bằng trong dự án máy tính đã hoàn thành, bài học sau tôi sẽ chỉ cho các bạn viết code cho nút Clear.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here