Viết code cho các nút trừ nhân chia trong lập trình java

0
1006

Trong hướng dẫn trước tôi đã chỉ cho các bạn viết code cho nút cộng, trong hướng dẫn này chúng ta sẽ hoàn thiện dự án thiết kế máy tính với viết code cho các nút trừ, nhân, chia.

Bây giờ chúng ta sẽ thêm các nút trừ, nhân, chia vào giao diện, các bạn có thể thiết kế các nút ở vị trí yêu thích và phù hợp còn đây là vị trí tôi đặt các nút của mình.

qa1

Một khi bạn đã thêm các nút mới, đổi tên các biến mặc định để btnSubtract, btnDivide, và btnMultiply. (Một cách khác để đổi tên biến là chỉ cần kích chuột phải vào nút. Sau đó bạn sẽ thấy một menu xuất hiện. Chọn “Thay đổi Tên biến”).

Các kỹ thuật chúng tôi sẽ sử dụng để có được mà nút điều hành được nhấp là để lưu trữ các văn bản nút trong một biến trường. Sau đó chúng tôi có thể sử dụng một câu lệnh switch để kiểm tra mà nhân vật trong các biến trường. Nếu nó là biểu tượng + chúng ta có thể thêm; nếu đó là? biểu tượng chúng tôi sẽ trừ; nếu đó là / biểu tượng, chúng tôi sẽ phân chia; và nếu nó là biểu tượng * chúng tôi sẽ nhân.

Bây giờ bạn hãy quay lại code và thêm dòng code sau vào văn bản code của mình.

Khi đó mã của bạn sẽ thế này:a2

Chúng tôi có thể thiết lập một phương pháp để có được ở các nhân vật trên nút nào được nhấn. Thêm các phương pháp sau để mã của bạn:

a2

Bạn có thể thêm các phương pháp trên bất cứ nơi nào trong mã của bạn, miễn là nó giữa dấu ngoặc nhọn của lớp, và không phải giữa các dấu ngoặc nhọn của bất kỳ phương pháp nào khác.

Chúng tôi đã gọi là phương pháp getOperator. Đó là một phương pháp có hiệu lực, như vậy sẽ không trả lại bất kỳ giá trị – nó sẽ chỉ nhận được về với thực thi mã. Trong giữa dấu ngoặc tròn của tiêu đề phương pháp, chúng ta có một biến String gọi btnText. Điều này rõ ràng là văn bản từ các nút nào được nhấn.

Các văn bản từ nút là một chuỗi. Tuy nhiên, chuyển đổi báo cáo trong java cơ bản không thể xử lý chuỗi, vì vậy chúng tôi cần phải chuyển đổi chuỗi thành một nhân vật. Chúng tôi làm như vậy với dòng này:

Phương pháp charAt của chuỗi sẽ có được một ký tự từ một chuỗi. Các nhân vật bạn muốn đi giữa dấu ngoặc tròn của charAt. Biểu tượng toán học từ các nút bấm của chúng tôi luôn luôn là ký tự 0 trong chuỗi. Điều này sau đó được lưu trữ trong các biến trường char chúng tôi đã chỉ cần thiết lập ở đầu của mã.

Chú ý hai dòng khác trong các mã. Họ là chính xác giống như các dòng từ nút dấu cộng, làm chính xác những điều tương tự – lưu trữ các số đầu tiên trong biến được gọi là total1. Mỗi nút điều hành cần phải làm điều này, vì vậy nó làm cho tinh thần để có hai dòng trong phương pháp của chúng tôi, chứ không phải trong các mã nút điều khiển.

Vì vậy, xác định vị trí đang btnPlus của bạn và xóa hai dòng sau từ nó:

Thay thế chúng bằng hai dòng:

Dòng sản phẩm mới đầu tiên nhận được văn bản từ các nút cộng và lưu trữ nó trong một biến chuỗi. Điều này sau đó được bàn giao cho phương pháp getOperator của chúng tôi.

Hai dòng tương tự có thể được thêm vào nút điều hành khác, chỉ thay đổi tên của nút.
Quay trở lại thiết kế xem và nhấp đúp chuột vào nút trừ của bạn. Đối với stub mã, thêm như sau:

(Mặc dù chúng tôi đã sử dụng cùng tên cho các biến Chuỗi Java sẽ không bị lẫn lộn, vì mỗi BUTTON_TEXT là địa phương để mã nút đặc biệt của nó.)

Tham gia ngay >>> khóa học lập trình java miễn phí

Nhấn đúp chuột vào nút chia của bạn, và thêm:

Và đây là đoạn code cho nút nhân:

Bây giờ chúng ta có mã cho tất cả các nút bốn điều hành, chúng ta có thể thích ứng với các nút bằng.

Đối với các nút bằng, chúng ta có thể thiết lập một lệnh switch để kiểm tra những gì trong biến math_operator.

Các câu lệnh switch có một trường hợp cho mỗi nhà khai thác toán học: +, -, /, và *. Chúng tôi đã không được thêm bất kỳ mã, được nêu ra. Nhưng có một cái nhìn vào mã bạn đã có cho bạn bằng nút:

Hai dòng cuối cùng là OK, và không cần phải được thay đổi. Dòng đầu tiên, tuy nhiên, có thể được sử dụng trong câu lệnh switch. Dòng này, hãy nhớ, là một trong đó tăng dần lên.

Nó có thể được di chuyển lên và sử dụng như là các mã cho các trường hợp +:

Trường hợp nút cộng

 

Nếu nút trừ được nhấp, thì chúng ta chỉ có thể thay đổi cộng với dấu trừ dòng trên:

Các trường hợp cho nút chia như sau:

Với nút nhân là thế này:

Vậy là bạn đã hoàn thiện bài học thiết kế máy tính với các nút trừ, nhân, chia. Tổng hợp lại các bài học trước, bạn hoàn toàn có thể tự tay thiết kế và code các nút cho máy tính của mình. Hãy thử chạy một ví dụ cụ thể để hiển thị được kết quả và hưởng thụ thành quả của mình thôi nào.

a4

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here