Check Boxes trong lập trình Java

0
814

Bài học lập trình java trước chúng ta đã học về combo boxes tiếp tục với bài học hôm nay chúng ta sẽ học về  Check Boxes, Check Boxes là một hộp kiểm tra cho người dùng chọn hay bỏ các mục trong dự án lập trình java.

Đầu tiên thêm một bảng điều khiển để hình của bạn, có thể được tìm thấy dưới Container Swing trong bảng NetBeans.

Bây giờ xác định vị trí các điều khiển hộp kiểm tra. Kéo một hộp kiểm vào bảng điều khiển của bạn.

a1

Các văn bản jCheckBox1 là văn bản mặc định. Bạn có thể thay đổi điều này, hoặc trong cửa sổ thuộc tính, hoặc bằng cách kích chuột phải vào hộp kiểm. Từ menu xuất hiện, chọn Edit Text (chúng tôi đã cắt nhỏ một vài mặt hàng đơn ra khỏi danh sách, trong hình dưới đây):

a2

Khi bạn bấm vào Edit Text , các văn bản mặc định sẽ được đánh dấu:

a3

Loại C Sharp trên đầu trang của các văn bản nêu bật:

a4

Nhấn phím Enter trên bàn phím của bạn để xác nhận thay đổi. Các văn bản sẽ thay đổi cho hộp kiểm tra của bạn:

a

Tuy nhiên, điều này chỉ thay đổi các văn bản, và không phải là tên biến. Tên biến vẫn sẽ jCheckBox1 , như bạn có thể nhìn thấy trong Navigator khu vực bên trái:

a6

Để lại nó trên các tên biến mặc định. Nhưng chỉ cần lưu ý rằng việc thay đổi các văn bản của một điều khiển không thay đổi tên biến của nó.

Bây giờ bạn đã thêm vào hộp một kiểm tra vào bảng của bạn, thêm ba người nữa. Thay đổi văn bản của ba để: Java, PHP, và Visual Basic. hộp kiểm tra của bạn sau đó sẽ như thế này:

a7

Những gì chúng ta sẽ làm là để có được các mục mà người dùng đã chọn. Chúng tôi sẽ làm điều này khi một nút được click. Để hiển thị các mặt hàng, chúng tôi sẽ sử dụng điều khiển Tiêu Diện tích, chứ không phải là một trường văn bản.

Vì vậy, thêm một nút để hình của bạn. Thay đổi tên biến để btnCheckBoxes . Thay đổi văn bản trên nút Selected Items .

Xác định vị trí kiểm soát Tiêu Diện tích trong bảng NetBeans, và kéo một vào hình thức của bạn. Thay đổi tên biến để taOne .

Khi bạn đã kết điều khiển mới của bạn, hình của bạn sẽ giống như thế này:

a8

Bây giờ cho các mã.

Hộp kiểm trong java cơ bản có một tài sản được gọi isSelected . Chúng ta có thể sử dụng trong một loạt các NẾU cáo xem mỗi hộp được chọn hay không. Nếu có, chúng ta có thể xây dựng một chuỗi, thêm văn bản từ mỗi hộp kiểm.

Nhấn đúp chuột vào nút mới của bạn để tạo ra một sơ khai mã. Thêm mã sau đây:

a9

Các chuỗi chúng ta đang xây dựng được gọi là s1 . Nếu một hộp kiểm tra được chọn sau đó chúng tôi nhận được văn bản từ hộp kiểm. Điều này sau đó được lưu trữ trong biến s1, cùng với một ký tự dòng mới ( ‘\ n’) Dòng cuối cùng của mã ấn văn bản cho khu vực văn bản. Trong giữa dấu ngoặc tròn của setText, chúng tôi có các biến s1, đó là chuỗi chúng ta đang xây dựng.

Xem thêm >>> khóa học lập trình java miễn phí

Khi bạn đã gõ xong mã, chạy chương trình của bạn. Chọn một vài hộp kiểm tra và sau đó nhấp vào nút. Bạn sẽ thấy các mục mà bạn đã kiểm tra xuất hiện trong vùng văn bản:

a10

Bỏ chọn một hoặc hai hộp và thử lại. Chỉ có các hộp chọn sẽ xuất hiện trong vùng văn bản.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here