Thêm menus trong lập trình Java

0
1344

Hướng dẫn học lập trình java trước tôi đã cùng các bạn thiết lập Radio Buttons, tiếp tục với bài học này mình sẽ chỉ cho các bạn cách thêm Menus.

Bạn có thể thêm các menu với các hình thức Java của bạn, những thứ như File, Edit, View, vv Mỗi menu có các mục menu và những lần lượt có thể có những menu phụ.

Bạn có thể bắt đầu một dự án mới cho điều này, hoặc chỉ trả lại thiết kế xem và sử dụng các dự án mà bạn có. Chúng tôi sẽ sử dụng một dự án mới.

Trong bảng NetBeans, xác định vị trí các mục Menu Bar, được liệt kê dưới Menus Swing:

a1

Kéo một đến hàng đầu của mẫu của bạn. Khi bạn để nút chuột đi, bạn sẽ có một tập tin mặc định và chỉnh sửa thanh menu:

a2

Không có mục menu thêm vào theo mặc định, mặc dù. Để thêm riêng của bạn, nhấp chuột vào menu File và nhấp chuột phải vào. Một trình đơn mới sẽ xuất hiện. Chọn Add From Palette> Menu Item :

a3

Một Menu Item sẽ được thêm vào trình đơn File của bạn:

a4

Những gì chúng ta sẽ làm là để thêm các mục trình đơn để mở và lưu một file.

Tham gia học lập trình java miễn phí tại học viện công nghệ vietpro

Nhấp đúp chuột vào văn bản mặc định jMenuItem1 . Sau đó nó sẽ được đánh dấu, vì vậy mà bạn có thể gõ trên nó: (Hoặc nhấp chuột phải và chọn Edit Text từ menu xuất hiện.)

a5

Chọn Open và sau đó nhấn phím Enter trên bàn phím của bạn

a6

Thêm một mục trình đơn trong cách. Lần này, gõ Save.

a7

Xem thêm tài liệu >>> giới thiệu về java

Như bạn có thể thấy ở trên, bạn có thể thêm các phím tắt cho các mục menu của bạn. Nhấn vào menu Open, sau đó lên các phím tắt cho nó:

a8

Với mục shortcut chọn, có một cái nhìn ở cửa sổ thuộc tính:

a9

Xác định vị trí các Accelerator và nhấp vào nút nhỏ bên phải của hàng. Một hộp thoại sẽ xuất hiện.

Bạn có thể thiết lập các phím tắt mà bạn muốn cho một mục trình đơn từ hộp thoại này. Một phím tắt mở thường là Ctrl + O.

Giữ Ctrl trên bàn phím và gõ một O trong hộp Stroke Key. Shift + O sẽ xuất hiện trong vùng văn bản:

a10

Nhấn OK, và shortcut sẽ được thêm vào mục menu java co ban của bạn:

a11

Để xem tất cả các công trình này, click trở lại menu Open để làm nổi bật nó. Bây giờ click chuột phải. Từ menu xuất hiện, chọn Events > Action > Action Performed, nó sẽ tạo ra một sơ khai mã cho các mục trình đơn. Nhập sau cho các mã:

Đây chỉ là một hộp thư.

Chạy chương trình của bạn và thử nó ra. Click vào File> Open và bạn sẽ thấy hộp thông báo xuất hiện. Nhấn OK để thoát khỏi nó. Bây giờ hãy thử tắt của bạn. Giữ phím Ctrl trên bàn phím của bạn. Giữ nó được tổ chức xuống và bấm chữ O. Một lần nữa, các menu sẽ xuất hiện.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here