Hiển thị hộp thoại với file Choser trong lập trình java

0
1343

Trong bài học này, bạn sẽ thấy làm thế nào để hiển thị hộp thoại Open File trong Java. Điều này được thực hiện với các file Choser.

Xem lại bài học trước >>> thêm menus trong lập trình java

Quay lại với bàng thiết kế dự án, trong bảng NetBeans, xác định vị trí các tập tin Chooser mục, đó là Windows Swing:

a1

Kéo một tập tin Chooser gần mẫu của bạn, nhưng không phải vào nó. Thả nó ngay dưới các hình thức, trong một khu vực màu trắng. Nó sẽ không thực sự xuất hiện trên các mẫu đơn, nhưng bạn có thể nhìn thấy nó trong cửa sổ Navigator:

a2

Tên mặc định cho File Chooser là jFileChooser1 . Nhấp chuột phải vào jFileChooser1 trong cửa sổ thanh tra. Từ menu hiện ra, chọn Change Name biến. Khi hộp thoại xuất hiện, gõ db như tên gọi:

a3

Nhấn OK để xác nhận thay đổi. Cửa sổ Navigator sẽ giống như thế này:

a4

Bây giờ bạn có một tập tin Chooser thêm vào dự án java căn bản

Hiển thị các tệp hộp thoại Chooser là khá đơn giản. Quay trở lại với sơ khai mã cho mục trình đơn mở của bạn, một trong những nơi bạn có hộp tin nhắn. Bây giờ gõ dòng sau:

Trình chọn tập tin chúng tôi được gọi db . Chúng tôi đang sử dụng phương pháp ShowOpenDialog của lớp File Chooser. Trong giữa dấu ngoặc tròn của ShowOpenDialog bạn gõ sau đó tên của cửa sổ đó sẽ được giữ hộp thoại.

Phương pháp ShowOpenDialog trả về một giá trị. Giá trị này là một số nguyên. Giá trị cho bạn biết nút đó được nhấp vào hộp thoại: mở, hủy bỏ, vv Chúng tôi đang lưu trữ các giá trị trong một biến gọi là returnVal. Chúng tôi sẽ sử dụng giá trị này trong một thời điểm.

Nhưng chạy chương trình của bạn một lần nữa. Click vào File> Open vào mẫu của bạn. Bạn sẽ thấy một hộp thoại xuất hiện:

a5

Thật không may, điều duy nhất một hộp thoại mở không có gì để chọn một tập tin – nó không thực sự mở bất cứ điều gì. Nếu bạn muốn mở một tập tin, bạn phải viết mã cho mình. Chúng tôi sẽ làm điều đó sớm. Nhưng hiện nay, chúng ta có thể có được tên và đường dẫn của tập tin mà người dùng lựa chọn.

Thêm IF Statement vào văn bản code của bạn.

Chúng tôi đang sử dụng một lớp Swing gọi JFileChooser. Với lớp này, bạn có thể kiểm tra nút mà được nhấp. Khi bạn gõ dấu chấm sau JFileChooser bạn sẽ thấy một danh sách popup:

a6

Các APPROVE_OPTION có nghĩa là những thứ như các nút OK và Yes. Vì vậy, chúng tôi đang thử nghiệm các returnVal biến để xem nó có phù hợp với APPROVE_OPTION (đã làm người dùng nhấp chuột vào OK?).

Chia sẻ tài liệu >>> tự học lập trình java

Để có được ở các tập tin được lựa chọn bởi người sử dụng có một phương pháp gọi là getSelectedFile. Tuy nhiên, điều này trả về một đối tượng tập tin, chứ không phải là một chuỗi. Các đối tượng File là một phần của lớp IO trong Java. Vì vậy, thêm dòng sau bản IF Statement của bạn:

Vì vậy, các tập tin được lựa chọn bởi người dùng sẽ kết thúc trong các đối tượng tập tin mà chúng tôi đã được gọi là tập tin.

Để làm điều gì đó hữu ích với nó (mở tập tin, ví dụ), chúng ta cần phải chuyển đổi nó thành một chuỗi:

Dòng này chỉ sử dụng phương pháp toString của các tập tin. Chúng tôi đang đặt kết quả trong một biến mới gọi là file_name.

Để hiển thị tên tập tin, loại bỏ các ý kiến ​​từ hộp tin nhắn của bạn và di chuyển nó như là dòng cuối cùng của IF Statement. Thay đổi các tham số cuối cùng giữa dấu ngoặc tròn để file_name:

Bây giờ bạn có thể nhập thêm các dữ liệu vào code của mình theo cú pháp.

Hộp thoại tin nhắn sẽ là :

Đây là văn bản code được thêm của bạn.

a7

Chạy chương trình của bạn và kiểm tra nó ra. Click vào File> Open để xem hộp thoại. Chọn bất kỳ tập tin trên máy tính của bạn và bấm Open, hộp thoại tin nhắn sẽ hiện lên như sau:

a8

Trước khi chúng tôi thêm mã để mở file được chọn, bạn có thể nhận thấy rằng tập tin Type trong hộp thoại của bạn được thiết lập tất cả các file. Bạn có thể lọc những tập tin trong danh sách như các file âm thanh, file hình ành, file video….

Để lọc các file chúng ta dùng phương pháp addChoosableFileFilter nhưng bạn cần một đối tượng Filter.

Để thiết lập một bộ lọc tên file mở rộng, bạn cần phải tạo ra một đối tượng FileFilter mới. Thêm dòng sau ngay trước khi dòng đầu tiên của code:

Trong giữa dấu ngoặc tròn của FileNameExtensionFilter trước tiên bạn cần văn bản sẽ xuất hiện trên các danh sách các tệp.

Tham gia học lập trình java tại học viện công nghệ vietpro

Bạn có thể thêm nhiều hơn một phần mở rộng. Chỉ cần gõ một dấu phẩy và sau đó các tập tin bạn muốn hiển thị:

Một khi bạn có một đối tượng bộ lọc thiết lập, bạn có thể sử dụng các phương pháp addChoosableFileFilter cho hộp thoại của mình.

Thêm đoạn code này ngay dưới dòng FileFilter:

a9

Chạy chương trình của bạn một lần nữa, và có một cái nhìn tại hộp thoại của bạn. Nhấp vào mũi tên trên danh sách thả xuống:

a10

Chọn tập tin văn bản tùy chọn. hộp thoại của bạn sau đó sẽ chỉ hiển thị các tập tin có phần mở rộng .txt.

Nếu bạn muốn có thêm một dòng trong danh sách, (để hiển thị các tập tin html, ví dụ), bạn có thể thiết lập một đối tượng FileFilter:

a11

Khi chương trình được chạy, các tệp danh sách Loại sau đó sẽ như sau:

a12

Bây giờ chúng ta có thể viết code để thực sự mở tập tin nhưng chúng ta sẽ học nó vào bài học sau nhé. Chúc các bạn thành công với bài học lập trình java này.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here