Sử dụng một hộp thoại để mở tập tin trong Java

0
1461

Trong những bài học lập trình java trước các bạn đã biết được cách viết code để mở một tập tin, nó cũng giống như với cách mở hộp thoại tập tin. Các bạn đã biết các lớp mở và ghi một tập tin, bạn có thể nhập chúng vào bài học này.

Để nhập vào lớp mà bạn đã viết hãy vào cửa sổ Properties sau đó mở nút sẽ thực hiện cho dự án của mình và click phải chuột vào mục thư viện.

a1

Từ menu xuất hiện, chọn Add Project. Khi bạn làm, bạn sẽ thấy hộp thoại sau đây:

a2

Hãy chắc chắn rằng các hộp tìm kiếm ở đầu dự án “NetBeans”. Bây giờ di chuyển xuống và xác định vị trí dự án textfiles của bạn. Đây là nơi các lớp học của bạn đang mở và ghi vào một tập tin.

Bây giờ hãy nhấp vào nút “dự án Add file JAR”. Các hộp thoại sẽ đóng lại và bạn sẽ được trả lại cho NetBeans. Có một cái nhìn tại các mục nhập thư viện cho dự án hiện tại của bạn và bạn sẽ thấy rằng nó đã được nhập khẩu:

a3

Bây giờ bạn đã thêm các lớp để dự án của bạn, bạn có thể thêm một dòng nhập khẩu để đầu mã của bạn:

Nếu các lớp ReadFile là tên gọi để mở tập tin thì việc hiển thị tệp tin ta sẽ đặt nó là textfiles. Hiện chúng tôi đang nhập khẩu các lớp ReadFile, và bây giờ có thể tạo ra các đối tượng mới từ nó

Để thêm biểu thức điều kiện chúng ta dùng lệnh try … catch

a4

(Đoạn mã trên giả định bạn có diện tích văn bản về hình thức của bạn được gọi là taOne)

Tham gia >>> khóa học lập trình java miễn phí tại học viện công nghệ vietpro

Mã này chỉ là về giống như khi chúng ta mở một tập tin văn bản trước đó: có được tên của các tập tin và tạo ra một đối tượng mới ReadFile, gọi phương pháp openfile chúng ta tạo ra, và trả lại tất cả những dòng như một mảng, sau đó vòng quanh đọc từng hàng. Chú ý rằng chúng ta đặt tất cả các dòng trong văn bản kiểm soát khu vực trên mẫu của chúng tôi.

Luyện tập : Hãy thử di chuyển hộp thoại của bạn vào dấu khặc nhọn và thêm một tin nhắn phù hợp với showMessageDialog hoặc e.getMessage.

Khi đã hoàn thành code của mình, các bạn hãy thử chạy nó để xem kết quả của mình.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here