Lưu file hộp thoại trong lập trình Java

0
1642

Với bài học lập trình java trước tôi đã chỉ cho các bạn cách để sử dụng một hộp thoại để mở tập tin tiếp tục với bài học này chúng ta sẽ học cách để lưu file hộp thoại.

Nếu bạn muốn hiển thị Lưu hộp thoại tập tin thay vì mở File hộp thoại bạn có thể sử dụng tập tin của bạn một lần nữa Chooser. Lần này, thay vì showOpenDialog bạn sử dụng showSaveDialog :

Một lần nữa, điều này là đủ để hiển thị hộp thoại. Bạn không cần phải làm bất cứ điều gì khác, mặc dù bạn có thể thêm một bộ lọc tập tin.

Để viết các tập tin, thêm một tuyên bố nhập khẩu để đầu mã của bạn:

Sau đó bạn có thể tạo ra một đối tượng WriteFile mới. Một lần nữa, bạn có thể đặt mã bên trong một bản Tuyên Bố IF, cùng với một cú pháp try … catch

q1

Hai dòng cuối cùng trong đoạn mã trên có được các dữ liệu từ các vùng văn bản. Điều này sau đó được đặt vào một chuỗi biến gọi alltext . Chúng tôi sau đó gọi phương thức writeToFile từ lớp WriteFile của chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi hiển thị một hộp thông báo để nói rằng các tập tin được lưu.

Tham gia khóa học lập trình java miễn phí tại học viện công nghệ vietpro

Luyện tập :

Tạo một sơ khai mã cho bạn File> Save menu item. Thêm đoạn mã trên nó. Chạy chương trình của bạn và thử nó ra. Gõ một số văn bản mới vào vùng văn bản. Sau đó nhấp vào File> Save trên menu.

Khi “Save File” hộp thoại xuất hiện, gõ tên tập tin và sau đó nhấp vào Lưu. Kiểm tra tập tin của bạn để xem nếu nó đã thực sự được tạo ra, và rằng nó có chứa các văn bản mà bạn đã viết trong vùng văn bản.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here