Java và cơ sở dữ liệu trong lập trình Java

0
2287

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về cơ sở dữ liệu trong lập trình Java, bạn sẽ biết cách tạo ra một cơ sở dữ liệu đơn giản với một bảng và tìm hiểu làm thế nào để kết nối chúng lại bằng các câu lệnh của java.

1. Cơ bản về java và cơ sở dữ liệu.

Java sử dụng JDBC (Java Database Connectivity) để kết nối với cơ sở dữ liệu. Có một API JDBC, đó là phần lập trình và điều khiển quản lý JDBC, những chương trình bạn sử dụng để kết nối với cơ sở dữ liệu.

JDBC cho phép bạn kết nối với một phạm vi rộng của các cơ sở dữ liệu (Oracle, MySQL, vv), nhưng chúng ta sẽ sử dụng cơ sở dữ liệu trong xây dựng bạn nhận được với các phần mềm / NetBeans Java. Các cơ sở dữ liệu được gọi là Java DB, một phiên bản của Apache Derby. Nó chạy trên một máy chủ ảo, mà bạn có thể dừng lại và bắt đầu từ bên trong NetBeans.

Để kiểm tra xem có tất cả mọi thứ bạn cần, có một cái nhìn tại các tab Services trong NetBeans. Nếu bạn không thể nhìn thấy các tab Services, nhấn Window từ menu NetBeans. Từ menu Window, chọn Services . Bạn sẽ thấy một cái gì đó như thế này:

a1

Mở rộng các cơ sở dữ liệu mục để xem một mục Java DB, một phần điều khiển, và một mẫu jdbc: hàng mẫu derby

a2

Ý tưởng là bạn bắt đầu máy chủ ảo Java DB, và sau đó tạo ra và thao tác cơ sở dữ liệu trên máy chủ.

Đối với các dự án trong phần này, chúng ta sẽ thiết lập một cơ sở dữ liệu mới. Sau đó bạn sẽ học làm thế nào để kết nối cơ sở dữ liệu này sử dụng mã Java cơ bản. Các cơ sở dữ liệu, chúng tôi sẽ tạo ra sẽ là một chuyện một bảng đơn giản, chứ không phải là nhiều bảng kết nối với nhau. Bạn thực sự có thể tạo ra nhiều bảng với Java DB, nhưng chúng tôi không muốn những điều phức tạp không cần thiết.

Tham gia học lập trình java tại học viện công nghệ vietpro

2. Bắt đầu từ các thiết bị máy chủ ảo

Điều đầu tiên cần làm là khởi động máy chủ. Vì vậy, kích chuột phải vào Java DB. Bạn sẽ thấy một menu xuất hiện. Chọn Start Server:

a3

Có một cái nhìn tại các cửa sổ ra và bạn sẽ thấy một vài thông báo xuất hiện: (. Nếu bạn có một bức tường lửa đang chạy, bạn sẽ cần để cho các máy chủ Java DB thông qua)

a4

Một khi máy chủ được và chạy, bạn có thể tạo ra cơ sở dữ liệu. Bạn sẽ thấy làm thế nào để làm điều đó trong bài học tiếp theo.

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here