Java nâng cao bài 13: Kế thừa trong Java

0
588

Xin chào các bạn đã đến với học viện công nghệ Vietpro

Các bạn đang theo dõi video về lập trình Java nâng cao của Vietpro

Ở bài học trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về Hàm tạo trong Java ( p2 )

Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tính kế thừa và cách sử dụng kế thừa trong lập trình Java. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé.

[VIDEO TUT]

Bấm Subscribe Nhận video học mới nhất :

Chú ý: Các bạn lựa chọn video ở chế độ 720HD để xem được chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất nhé.

1. Kế thừa

Kế thừa trong Java nói chính xác hơn là kế thừa trong mô hình OOP ( lập trình hướng đối tượng ). Tính kế thừa trong Java là môt kỹ thuật mà trong đó một đối tượng con thu được tất cả thuộc tính và hành vi có từ khóa public của đối tượng cha. Từ đó chúng ta có thể xây dựng nên những lớp mới dựa trên những gì đã có của các lớp trước. Tính kế thừa biểu diễn theo quan hệ cha – con.

2. Cách sử dụng

  • Cú pháp

  • Cách sử dụng

Đầu tiên chúng ta tạo một project mới tên là KeThua. Giả sử ta có một lớp Animals với phương thức run().

Sau đó ta tạo một lớp Dog kế thừa từ lớp cha là Animals:

Chú ý: Lớp cha sẽ để lại cho lớp con những thuộc tính và phương thức có điều khiển truy xuất là public. Còn nếu là private thì không thừa kế được.

Lúc này lớp Dog đã được kế thừa phương thức run(). Ta thử sử dụng phương thức đó. Cụ thể:

Kết quả:

Bài toán lúc này có thêm một lớp Animals1 với phương thức eat(). Vậy nếu ta muốn lớp Dog kế thừa cả Animals lẫn Animals1 thì sao ? Điều này không thể được vì lớp con chỉ có thể kế thừa từ một lớp cha. Để giải quyết vấn đề này, ta cho lớp Animals1 kế thừa Animals và lớp Dog kế thừa lớp Animals1. Có nghĩa là lớp Animals sẽ là lớp ông, Animals1 sẽ là lớp cha và Dog là lớp con cháu. Cụ thể:

Kết quả:

Chú ý: Lớp con chỉ kế thừa từ một lớp cha.

Bài học đến đây là kết thúc. Trong bài học tiếp theo Vietpro sẽ giới thiệu với các bạn Abstract class trong Java

Chúc các bạn học tốt

Tác giả: Danh Sơn Vietpro

Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here